Behance Instagram Twitter Tumblr
Back to top
  /  wp tweaks

 

 

Het Verhaal van een Veilige WordPress-Website: Beveiliging tegen Redirects en Malware

In de wereld van digitale aanwezigheid is een veilige website essentieel om gegevens te beschermen en gebruikers een betrouwbare ervaring te bieden. WordPress, als een van de populairste contentmanagementsystemen, is een aantrekkelijk doelwit voor hackers die proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen, malware te installeren of schadelijke redirects in te stellen. In dit verhaal leggen we stap voor stap uit hoe je je WordPress-website kunt beveiligen tegen deze bedreigingen, zodat alleen jij wijzigingen kunt aanbrengen.

Stap 1: Kies een Betrouwbare Hostingprovider

De beveiliging van je WordPress-website begint met het kiezen van een betrouwbare hostingprovider. Zoek naar providers die bekend staan om hun robuuste beveiligingsmaatregelen, zoals dagelijkse back-ups, malware scans, en DDoS-bescherming. Goede voorbeelden zijn SiteGround, WP Engine, en Kinsta. Deze providers bieden vaak ook gratis SSL-certificaten aan, wat essentieel is voor een veilige gegevensoverdracht tussen je server en je gebruikers.

Stap 2: Installeer een SSL-certificaat

Een SSL-certificaat zorgt voor een versleutelde verbinding tussen je website en je gebruikers. Dit beschermt gevoelige informatie zoals inloggegevens en betalingsinformatie. De meeste hostingproviders bieden gratis SSL-certificaten aan via Let’s Encrypt, en je kunt deze eenvoudig instellen via het beheerpanel van je hostingprovider.

Stap 3: Houd WordPress en Plugins Up-to-Date

Het regelmatig bijwerken van WordPress, thema’s, en plugins is cruciaal voor de beveiliging. Updates bevatten vaak patches voor bekende kwetsbaarheden. Stel automatische updates in waar mogelijk en maak altijd een back-up voordat je updates uitvoert om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.

Stap 4: Gebruik Sterke Wachtwoorden en Twee-Factor Authenticatie (2FA)

Sterke, unieke wachtwoorden zijn essentieel om brute-force aanvallen te voorkomen. Gebruik een wachtwoordmanager om complexe wachtwoorden te genereren en op te slaan. Schakel twee-factor authenticatie (2FA) in voor extra beveiliging. Plugins zoals Google Authenticator en Authy maken het eenvoudig om 2FA in te stellen voor je WordPress-inlogpagina.

Stap 5: Beperk Toegang tot de WordPress Admin

Je kunt de toegang tot het admin-gebied (wp-admin) beperken tot specifieke IP-adressen door je .htaccess-bestand te configureren. Voeg de volgende regels toe aan je .htaccess-bestand:

<Files wp-login.php>
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from YOUR_IP_ADDRESS
</Files>

Vervang YOUR_IP_ADDRESS door je eigen IP-adres. Dit zorgt ervoor dat alleen jij toegang hebt tot het admin-paneel.

Stap 6: Schakel Bestandsbewerking via de Backend Uit

Om te voorkomen dat kwaadwillenden via de WordPress-editor wijzigingen kunnen aanbrengen, kun je bestandsbewerking uitschakelen door de volgende regel toe te voegen aan je wp-config.php-bestand:

define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);

Stap 7: Vergrendel Bestandsrechten

Stel de juiste bestandsrechten in op je server om ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen. Beveilig belangrijke bestanden zoals wp-config.php door de toegangsrechten te beperken:

chmod 440 wp-config.php
chmod 400 .htaccess

Stap 8: Installeer een Beveiligingsplugin

Gebruik beveiligingsplugins zoals Wordfence, Sucuri, of iThemes Security om je site te beschermen tegen aanvallen. Deze plugins bieden functies zoals firewallbescherming, malware scans, brute-force aanvalsbescherming en real-time monitoring.

Stap 9: Gebruik een Web Application Firewall (WAF)

Een Web Application Firewall (WAF) kan helpen om aanvallen te blokkeren voordat ze je website bereiken. Diensten zoals Cloudflare en Sucuri bieden WAF-oplossingen die een extra laag beveiliging toevoegen door verdachte activiteiten te detecteren en te blokkeren.

Stap 10: Schakel PHP-uitvoering in Gevoelige Mappen Uit

Voorkom dat kwaadaardige PHP-scripts worden uitgevoerd in mappen zoals uploads door PHP-uitvoering uit te schakelen. Voeg de volgende regels toe aan je .htaccess-bestand:

<Directory "/path_to_your_wordpress/wp-content/uploads">
  <Files *.php>
    deny from all
  </Files>
</Directory>

Stap 11: Blokkeer Specifieke Redirects en URL-patronen

Gebruik je .htaccess-bestand om specifieke URL-patronen of redirects te blokkeren die als schadelijk kunnen worden beschouwd:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^yourdomain\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (base64|union|select|insert|drop|http|https) [NC]
RewriteRule .* - [F]

Stap 12: Controleer Redirects in WordPress

Voeg een filter toe in WordPress om verdachte redirects te controleren en blokkeren:

add_action('template_redirect', 'check_for_unauthorized_redirects', 1);
function check_for_unauthorized_redirects() {
  $allowed_redirects = array(
    'yourdomain.com',
    'another-trusted-site.com'
  );

  $redirect = isset($_GET['redirect_to']) ? $_GET['redirect_to'] : '';
  if ($redirect && !in_array(parse_url($redirect, PHP_URL_HOST), $allowed_redirects)) {
    wp_die('Unauthorized redirect attempt blocked.');
  }
}

Stap 13: Gebruik Content Security Policy (CSP)

Stel een Content Security Policy (CSP) in om alleen content en scripts van vertrouwde bronnen toe te staan. Voeg de volgende regels toe aan je .htaccess-bestand:

<IfModule mod_headers.c>
  Header set Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; object-src 'none';"
</IfModule>

Stap 14: Beveilig het WP-configuratiebestand

Zorg ervoor dat je wp-config.php-bestand goed beveiligd is om te voorkomen dat hackers schadelijke code kunnen injecteren:

define('DISALLOW_FILE_MODS', true);

// Voeg beveiligingsheaders toe om redirects te beperken
if (!headers_sent()) {
  header('X-Frame-Options: SAMEORIGIN');
  header('X-Content-Type-Options: nosniff');
  header('X-XSS-Protection: 1; mode=block');
}

Stap 15: Verwijder Verouderde en Onbetrouwbare Plugins/Thema’s

Verwijder alle plugins en thema’s die niet langer worden ondersteund of onderhouden. Deze kunnen kwetsbaarheden bevatten die door hackers kunnen worden misbruikt om redirects in te stellen of malware te installeren.

Stap 16: Real-time Monitoring en Logboekbeheer

Gebruik real-time monitoring om snel

Immediate Spike
Vortex Momentum
Instant Quantum
Bitcore Surge